Фотопроект "Крым Советский"

Ялта - 1986

ФОТОГРАФИИ

У грудні 1920 року, всього через місяць після того, як у цьому чудовому куточку Чорномор'я остаточно утвердилась Радянська влада, Володимир Ілліч Ленін підписав декрет «Про використання Криму для лікування трудящих». В умовах тодішньої розрухи уряд молодої республіки робітників і селян в числі першочергових завдань назвав відбудову і розвиток курортів! Про це сьогодні нагадує обеліск, що височить у центрі Ялти. Місто і прилеглі до нього селища нині заслужено пишаються всесвітньою славою.

На десятки кілометрів простяглась уздовж лазурового берега Велика Ялта. Східний «в'їзд» до неї — скелястий смарагдовий Гурзуф, древній, але разом з тим і дуже сучасний. Зовсім поруч розкинулися будівлі Всесоюзного піонерського табору Артек. Трохи на захід — зелена скарбниця Криму, та й країни, — тисячогек-тарний Нікітський ботанічний сад, чия колекція просто неба налічує понад 28 тисяч видів, гібридів та форм рослин з усього світу. Далі — розкішний Масандрівський парк, розташований по сусідству із знаменитим виноробним заводом. А звідси вже зовсім близько до самої столиці Південнобережжя, великого міжнародного курортно-туристського і культурного центру з його санаторіями і будинками відпочинку, музеями, театром, філармонією, науковими установами, готелями, з портом, куди заходять морські судна під радянським прапором і прапорами різних держав.

За Ялтою — Лівадія, колишня літня резиденція царя та його близьких, де на виконання ленінського декрету було відкрито перший в історії селянський санаторій. У зв'язку з проголошенням ООН 1986 року Міжнародним роком миру доречно згадати, що понад 40 років тому в Лівадійському палаці відбулась Кримська конференція глав держав антигітлерівської коаліції — СРСР, США і Великобританії, яка визначила основи післявоєнного устрою в Європі і на планеті.

Хоч морем, хоч сушею неважко дістатися Місхора — найбільшого курорту ялтинської зони, який вирізняється не тільки своїми здравницями, але й створеними природою і людиною пам'ятками. Такими, як колишній замок «Ластівчине гніздо», скеля Парус, фонтан «Алі-Баба і Арзи». Перебуваючи на Південному березі Криму, не можна не побувати в Алупці, не відвідати її знаменитий палац-музей, не поблукати алеями розкішного парку. На захід від Алупки розташовано населений пункт, в обрис якого серед санаторних корпусів гармонійно вписалися башти астрофізичної обсерваторії: Сімеїз. З ним злилося селище Кацівелі — володіння вчених-океанологів. Просторими пансіонатами відомий Кастрополь. І от, нарешті, найпівденніша точка Криму — Форос і мис Сарич.

Благодатний клімат Великої Ялти, що облямована з одного боку морем, а з другого — горами, прогрівається яскравим сонцем і обвівається легким вітерцем, краса цих місць здавна вабили сюди і тих, хто хотів зміцнити здоров'я, і любителів мандрівок. Ці блага в наші дні широко використовуються в інтересах мільйонів радянських трудівників: робітників, колгоспників, службовців, молоді. Відтоді, як ялтинський курорт відкрили уславлені російські медики Г. А. Захар'їн, О. О. Остро-умов, С. П. Боткін, масштаби і роль чудової природної здравниці незмірно зросли. На узбережжі і лісистих гірських схилах розташовані десятки санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, туристських баз. Кількість їх постійно збільшується. Щороку з усіх кінців країни, з-за рубежу в Ялту і її мальовничі околиці приїздять сотні тисяч гостей. «Ласкаво просимо!» — кажуть їм ялтинці.

В декабре 1920 года, всего через месяц после того, как в этом чудесном уголке Черноморья окончательно восторжествовала Советская власть, Владимир Ильич Ленин подписал декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся». В условиях тогдашней разрухи правительство молодой республики рабочих и крестьян в числе первоочередных задач назвало восстановление и развитие курортов! Об этом сегодня напоминает обелиск, высящийся в центре Ялты. Город и прилегающие к нему поселки ныне заслуженно гордятся всемирной известностью.

На десятки километров протянулась вдоль лазурного берега Большая Ялта. Восточный «въезд» в неё — скалистый изумрудный Гурзуф, древний, но вместе с тем и очень современный. Совсем рядом раскинулись строения Всесоюзного пионерского лагеря Артек. Несколько западнее — зеленая сокровищница Крыма, да и страны, — тысячегектарный Никитский ботанический сад, чья коллекция под открытым небом насчитывает свыше 28 тысяч видов, гибридов и форм растений со всего света. Далее — великолепный Массандровский парк, соседствующий со знаменитым винодельческим заводом. А отсюда уже рукой подать до самой столицы Южнобережья, крупного международного курортно-туристского и культурного центра с его санаториями и домами отдыха, музеями, театром, филармонией, научными учреждениями, гостиницами, с портом, куда заходят морские суда под советским флагом и флагами разных государств.

За Ялтой — Ливадия, бывшая летняя резиденция царя и его приближенных, где во исполнение ленинского декрета был открыт первый в истории крестьянский санаторий. В связи с провозглашением ООН 1986 года Международным годом мира уместно вспомнить, что свыше 40 лет назад в Ливадийском дворце состоялась Крымская конференция глав государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, определившая основы послевоенного устройства в Европе и на планете.

Хоть по морю, хоть по суше нетрудно добраться до Мисхора — самого крупного курорта ялтинской зоны, выделяющегося не только своими здравницами, но и созданными природой и человеком достопримечательностями. Такими, как бывший замок «Ласточкино гнездо», скала Парус, фонтан «Али-Баба и Арзы». Находясь на Южном берегу Крыма, нельзя не побывать в Алупке, не посетить её знаменитый дворец-музей, не побродить по аллеям великолепного парка. К западу от Алупки расположен населенный пункт, в облик которого среди санаторных корпусов гармонично вписались башни астрофизической обсерватории: Симеиз. С ним слился поселок Кацивели — владение ученых-океанологов. Просторными пансионатами известен Кастрополь. И вот, наконец, самая южная точка Крыма — Форос и мыс Сарыч.

Благодатный климат Большой Ялты, окаймленной с одной стороны морем, а с другой — горами, прогреваемой ярким солнцем и обвеваемой легким ветром, красота этих мест издавна влекли сюда и тех, кто стремился укрепить здоровье, и любителей путешествий. Эти блага в наши дни широко используются в интересах миллионов советских тружеников: рабочих, колхозников, служащих, молодежи. С той поры, как ялтинский курорт открыли прославленные русские медики Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов, С.П. Боткин, масштабы и роль замечательной природной здравницы неизмеримо возросли. На побережье и лесистых горных склонах расположены десятки санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз. Число их постоянно расширяется. Ежегодно со всех концов страны, из-за рубежа в Ялту и её живописные окрестности приезжают сотни тысяч гостей. «Добро пожаловать!» — говорят им ялтинцы.

Фото Р. Якименко. Художественное оформление обложки Л. Гончаровой. «Большая Ялта». Автор текста Г. Рудь. Составитель В. Гринько. Комплект из 17 цветных открыток (на украинском и русском языках). 1986 г.

ФОТОГРАФИИ

1

Крим. Велика Ялта.
Пам'ятник В. І. Леніну в Ялті.
Скульптор П. Яцино.
Архітектор А. Фомін.
Будинок торгівлі на Радянській площі в Ялті.

Крым. Большая Ялта.
Памятник В. И. Ленину в Ялте.
Скульптор П. Яцыно.
Архитектор А. Фомин.
Дом торговли на Советской площади в Ялте.

2

Крим. Велика Ялта.
Меморіал на честь героїв громадянської і Великої Вітчизняної воєн
на Пагорбі Слави в Ялті.
Скульптор Ю. Орєхов.
Архітектори О. Степанов, О. Попов, В. Петербуржцев.

Крым. Большая Ялта.
Мемориал в честь героев гражданской и Великой Отечественной
войн на Холме Славы в Ялте.
Скульптор Ю. Орехов.
Архитекторы А. Степанов, А. Попов, В. Петербуржцев.

3

Крим. Велика Ялта.
Вид на Ялту з моря.
Літературно-меморіальний Будинок-музей А. П. Чехова в Ялті.

Крым. Большая Ялта.
Вид на Ялту с моря.
Литературно-мемориальный Дом-музей А. П. Чехова в Ялте.

4

Крим. Велика Ялта.
Вид на Ялту і морський порт.
Крым. Большая Ялта.
Вид не Ялту и морской порт.Фото Р. Яки/иенка.

Крим. Велика Ялта.
Шхуна-бар «Еспаньйола» на міській набережній в Ялті. Готель «Ялта» в Ялті.
Крым. Большая Ялта.
Шхуна-бар «Эспаньола» на гбродской набережной в Ялте. Гостиница «Ялта» в Ялте.

5

Крим. Велика Ялта.
Автовокзал в Ялті.
Вид на санаторій «Київ» в Ялті.

Крым. Большая Ялта.
Автовокзал в Ялте.
Вид на санаторий «Киев» в Ялте.

6

Крим. Велика Ялта.
Вид на Гурзуф і Аюдаг.
Крым. Большая Ялта.
Вид на Гурзуф и Аюдаг.

Крим. Велика Ялта.
Санаторій «Ай-Даніль» у Гурзуфі.
Крым. Большая Ялта.
Санаторий «Ай-Даниль» в Гурзуфе,

7

Крим. Велика Ялта.
Вид на табір «Морський» Всесоюзного піонерського
табору Артек ім. В. К Леніна.
Вітрильник «Товариш» біля артеківських берегів.

Крым. Большая Ялта.
Вид на лагерь «Морской» Всесоюзного пионерского
лагеря Артек им. В. И. Ленина.
Парусник «Товарищ» у артековских берегов.

8

Крим. Велика Ялта.
У партері Нікітського ботсаду.
Один з мальовничих куточків Нікітського ботсаду.

Крым. Большая Ялта.
В партере Никитского ботсада.
Один из живописных уголков Никитского ботсада.

9

Крим. Велика Ялта.
Східний фасад Білого палацу в Лівадії.
Колонада італійського дворика Лівадійського палацу.

Крым. Большая Ялта.
Восточный фасад Белого дворца в Ливадии.
Колоннада итальянского дворика Ливадийского дворца.

10

Крим. Велика Ялта.
Санаторій «Україна» в Місхорі.

Крым. Большая Ялта.
Санаторий «Украина» в Мисхоре.

11

Крим. Велика Ялта.
Санаторій «Місхор» у Місхорі.

Крым. Большая Ялта.
Санаторий «Мисхор» в Мисхоре.

12

Крим. Велика Ялта.
«Ластівчине гніздо» в Місхорі.
Вид на скелю Парус і санаторій «Перлина» в Місхорі.

Крым. Большая Ялта.
«Ласточкино гнездо» в Мисхоре.
Вид на скалу Парус и санаторий «Жемчужина» в Мисхоре.

13

Крим. Велика Ялта.
Вид на гору Кішка біля Сімеїза. Вид на Сімеїз.

Крым. Большая Ялта.
Вид на гору Кошка возле Симеиза. Вид на Симеиз.

14

Крим. Велика Ялта.
Пам'ятка архітектури XIX століття біля Фороса. Байдарські ворота.

Крым. Большая Ялта.
Памятник архитектуры XIX столетия возле Фороса. Байдарские ворота.

15

Крим. Велика Ялта.
Вид на Алупкинський палац-музей в Алупці. Вхід до «Поляни казок» — філіалу Ялтинського краєзнавчого музею.

Крым. Большая Ялта.
Вид на Алупкинский дворец-музей в Алугіке. Вход в «Поляну сказок» — филиала Ялтинского краеведческого музея.

16

Крим. Велика Ялта.
Обеліск з текстом декрету Раднаркому РРФСР «Про використання Криму для лікування трудящих» в Ялті.

Крым. Большая Ялта.
Обелиск с текстом декрета Совнаркома РСФСР «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в Ялте.

17

На обложке: в Ялтинском порту (1 стр.); уголок парка им. Ю. Гагарина, вид на Мисхор (4 стр.).